Công ty TNHH Hải Minh TELECOM chúng tôi chuyên và đã cung cấp nhiều giải pháp phục vụ các hạ tầng và hệ thống quản lý:

Hệ thống viễn thông – thông tin SCADA – RTU:
Một giải pháp nhằm kết nối các hệ thống trạm với các trung tâm điều độ hệ thống điện các miền (A1,A2,A3 ) cũng như trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0).

Các phân cấp trong hệ thống SCADA – RTU

Hệ thống thỏa mãn các chức năng của một hệ SCADA. Thay đổi linh hoạt dựa theo các thiết bị và hạ tầng viễn thông, nhằm cung cấp các tính năng thu thập số liệu đo lường, giám sát và điều khiển từ xa của các trung tâm điều độ.

Hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp 220kV, 110kV, nhà máy thủy điện nhỏ…:

(Tự động hóa trạm biến áp với tiêu chuẩn IEC61850)

– Sử dụng hệ thống của tự động hóa trạm nhằm nâng cao các chức năng giám sát, điều khiển, đo lường và bảo vệ trong trạm biến áp.

Sự phân cấp các thiết bị trong hệ thống:

Nhờ hệ thống tự động hóa trạm, người vận hành hệ thống điện có thể:

– Theo dõi hệ thống với lượng thông tin rõ ràng, chính xác. Các thông số được giám sát và lưu trữ với độ tin cậy cao.

– Nâng cao an toàn trong vận hành. Thuận tiện trong việc phát hiện sự cố , bảo dưỡng thiết bị. Lập kế hoạch dài hạn…

– Các thông tin được cung cấp theo thời gian thực, các sự kiện, sự cố được hiển thị, lưu trữ và có thể in ra, giúp cho việc phân tích các nhiễu loạn của hệ thống dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và chính xác hơn

THUYẾT MINH GIẢI PHÁP CUNG CẤP:

Substation Automation System (SAS)

 

 

Thiết bị Trạm điện